Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Mankby bibliska församling
www.kyrktorget.fi/mankby.bibliskaJesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh. 14:6)


Vår församling är en pingstförsamling med tvåspråkig verksamhet. Vår samlingssal ligger i Mankby, Esbo stad.


Vi samarbetar mycket med grannförsamlingarna i Kyrkslätt.


Vi hoppas att du har möjlighet att besöka någon av våra gudstjänster.


Välkommen till Mankby bibliska församling

Kontaktinformation

Mankby bibliska församling
Pingstförsamlingar i Svenskfinland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland

Postadress
Mankängen 7 A
FI-02780 Esbo, Finland

Besöksadress
Mankby Bönesal, Mankängen 7 A, Esbo
Visa på karta

Telefon
+358 (0)9 810 145, (0)9 810 194

Epost
mbfkyrktorget.net

Webb
www.kyrktorget.fi/mankby.bibli...